VÅRA TJÄNSTER

 • Offsettryckta förpackningar

 • Bag In Box

 • Display

 • Packning

VILLKOR / CERTIFIKAT

KONTAKTA OSS

Lommavägen 39

232 35 Arlöv​

Antpac Production AB
Tel 040-617 15 10

Mejl: info(at) antpac.se

FÖLJ OSS

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

Kvalitet och miljö

Följande punkter anger våra värderingar i verksamheten

 • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet skall vara integrerat i vårt dagliga arbete.​

 • ​Vi skall med god marginal uppfylla kundkrav, myndighetskrav och andra externa krav som ställs mot företaget.

 • ​Ständiga förbättringar ska ske inom vår verksamhet i den takt som är tekniskt möjlig, ekonomiskt rimlig samt ekologiskt motiverat.

 • ​Vi ska hushålla med energi och andra naturresurser och minimera vår miljöbelastning.

 • ​Vi skall arbeta för ett brandskydd som hindrar och begränsar skador på människor och egendom.

 • ​Vi skall arbeta med fastställda mål och handlingsplaner för att på ett strukturerat sätt uppnå en hög effektivitet.

 • ​Vi skall arbeta med medvetenhet och kompetensutveckling i alla led för att stärka vår ställning som ett ledande förpackningsföretag.

 • ​Varje anställd skall arbeta i en bra arbetsmiljö, där skillnader i kön, religion, etnisk tillhörighet, kultur eller ålder inte har någon avgörande betydelse avseende löneutveckling och befordran.

 • ​Trakasserier av något slag får inte förekomma.

 • ​Vi skall ha en drogfri arbetsplats och verka för god hälsa hos alla medarbetare.

 • ​​Alla anställda ansvarar för att följa denna policy och bidrar genom detta att stärka vår konkurrenskraft

Behöver du vår expertis, ring oss!